Presentatie

webfusil

Het bedrijf “Concept Instruction Training For Professionals” (CIT4PRO) is een B.V.B.A., dewelke als doel heeft : in plaatstellen van concepten, opleidingen en trainingen in een professionele omgeving.

CIT4PRO biedt aan overheidsinstellingen (FOD) en zijn parastatalen, gerechtigde bedrijven en bevoegde personen, toegang tot een professionele training i.v.m. het gebruik van vuurwapens, less-lethal wapens, tactische/medische zorgen n.a.v. penetrerende trauma’s en persoonsbescherming; gebaseerd op reële noden met gebruik van een aangepaste methodologie.
CIT4PRO biedt eveneens activiteiten aan voor de privé-sector, zoals “team building”, vorming in methodologie en tactische/medische zorgen.

CIT4PRO instructeurs komen uit het professionele milieu en beschikken over een uitgebreide professionele ervaring in verschillende domeinen, opgedaan tijdens verscheidene operaties van Belgische Defensie. De instructeurs beschikken over de nodige taalkennis om de diverse opleidingen in het Frans, Nederlands, Engels en Duits, te geven. Tevens staat hun expertise binnen Defensie aan de basis van de ontwikkeling van meerdere hierboven beschreven concepten.

Stoelend op onze ervaringen binnen het professionele milieu, engageren wij ons om onze diensten strikt te leveren met de hoogste veiligheid en beste methodologie
CIT4PRO verzorgt zijn opleidingen in België, maar kan ook over de landsgrenzen heen vormingen of trainingen organiseren.

Het management, Concept Instruction Training For Professional